Електронни ресурси с отдалечен достъп в ТУ-София, филиал Пловдив

Уважаеми преподаватели и студенти, 


Пробният достъп до мултидисциплинарната платформа с е-книги IG Publishing съдържаща над 150 000 електронни книги на повече от 70 световно признати издатели, за чийто старт ви информирахме с общо писмо на 19 април се удължава ДО 19 май 2021 г. Платформата е достъпна и извън мрежата на университета на адрес: https://portal.igpublish.com/iglibrary/ с данни за вход: 


username: TUS 

password: TUS2021  


В рамките на редовния абонамент на ТУ-София имате достъп до повече ОТ 180 000 ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ EBSCO EBOOK ACADEMIC COLLECTION и 11 000 периодични издания на ЕBSCOHOST най-обширната академична пълнотекстова мултидисциплинарна база данни. Достъпна и извън мрежата на университета на адрес: https://search.ebscohost.com с данни за вход: 


user ID: S7005189 

password: TU-SOFIA2020 


Освен пробния и абонаментния достъп може да ползвате електронни ресурси на свободен достъп (Open Access) отвсякъде с интернет връзка. Описали сме ги в секция новини на нашия сайт > СВОБОДЕН ОНЛАЙН ДОСТЪП НА КНИГИ И СПИСАНИЯ. 

 

Календар